Inspiratiegroep

De vreugde van delen!

2-wekelijkse bijeenkomsten op woensdagavond van 19.45 tot 21.45 uur.
Pletterstraat 65 Zwolle
€ 10,- p.p.
Aanmelden is nodig. Graag per e-mail: info@away2love.nl

Een cursus in wonderen

Vergeten Waarheid

In je hart, in je denkgeest, in de stille en rustige kern van je wezen,

ligt alles waar je ooit naar hebt gezocht.

Dit wil jij je nu herinneren.

(“Ik hoef niets te doen” Alan Watson)

Vergeten Waarheid.

Deze groep werd geboren vanuit het verlangen ervaringen omtrent allerlei levensthema’s te delen en elkaar te inspireren in het aanleren van een andere “kijk op de wereld”, een andere zienswijze. Hierbij is “Een cursus in wonderen” ons denk- en leerkader.

Delen van ervaringen leidt tot grote vreugde. Want er is altijd herkenbaarheid. Deze herkenning werkt verbindend. Je verbonden voelen is een universeel verlangen, we kennen het allemaal. Delen is vaak ook spannend. En dat mag! In deze groep staat oordeel-loosheid voorop. Dit is de basis voor vertrouwen en een open-hartige sfeer waar ruimte is voor ieders inbreng.

Een cursus in wonderen leert ons dat het mogelijk is een permanente staat van innerlijke vrede te ervaren. Kalm, vredig en liefdevol, onze natuurlijke staat van zijn. Toch lijken wij vaak iets anders te ervaren. Beklemming, gevoelens van wanhoop, somberte, onverschilligheid, boosheid, angst of juist het tegenovergestelde waarbij we zoveel mogelijk prettige gevoelens najagen zoals uitzinnige blijheid, geluk, please-gedrag, zoveel mogelijk en overal van genieten etc.. We kunnen niet anders dan stellen dat wat wij ervaren tijdelijk is en niet voelt als blijvende innerlijke vrede. We lijken een speelbal te zijn van dat wat zich buiten ons lijkt af te spelen, en reageren steeds op dat, wat we om ons heen waarnemen.

Waarneming is het gevolg van gedachten. Gedachten hebben plaats in de denkgeest, waar zich dus de oorzaak bevindt van het verstoorde gevoel van innerlijke vrede. Van dit alles zijn wij ons merendeels niet bewust. Bewustwording is je openen en gaat over herkenning en erkenning. Dit is de basis van een totaal andere zienswijze en benadering. Wat je verder nog nodig hebt is een klein beetje bereidwilligheid.

Wanneer je niet bekend bent met “Een cursus in wonderen”, kan het gebruik van de Christelijke terminologie je in eerste instantie afschrikken. Toen wij er zelf enkele jaren geleden mee in aanraking kwamen was dit ook onze ervaring. Het duurde dan ook even voordat wij ons hier werkelijk aan over konden geven. Wanneer je beseft dat de gebruikte terminologie enkel een symbolische waarde vertegenwoordigd, kan het de verkramping opheffen en een taal spreken waarin Liefde totaal voelbaar is.

Door het delen van je ervaringen kunnen wij je ondersteunen met zicht krijgen op de verwikkelingen waarin je lijkt te verkeren. Gaandeweg zul je ervaren dat je zelf in staat bent alle antwoorden op te diepen vanuit jouw innerlijke intuïtie. Je raakt steeds meer afgestemd op jouw innerlijk weten, wat een diep gevoel van verbondenheid met zich meebrengt. Je zult je natuurlijke staat, jouw kern, jouw wezen gaandeweg weer herinneren.
Een her-ontdekking van jouw ware Zelf.

Wees ontzettend welkom!

Adriaan Valk en Annemiek Bonekamp

“Vergeten Waarheid” 31 augustus 2018