“Adriaan ontmoet je recht in je ziel,
een brenger van verlichting,
een inspirerend ZIJN.”
Annemiek Bonekamp – A way 2 love – 

MUSICUS | KLARINET & SAXOFOON | COMPONIST | HOOFDVAKLERAAR SAXOFOON CONSERVATORIUM ARNHEM EN ZWOLLE | OPRICHTER IONA SAXOFOONQUARTET | MUSICA RELIGIOSA | EEN CURSUS IN WONDEREN | A WAY 2 LOVE |

 

Na jarenlange ontwikkeling van mijn muzikale gave en mijn pedagogische en didactische vaardigheden, is het mij gegeven mensen kennis te laten maken met hun eigen Wezenskracht. Ik ben dankbaar een ieder te mogen begeleiden naar een groter overzicht, een bewuste kijk waardoor bezieling en oude conditionering wordt vrijgemaakt. Ik geef een ander zicht om te ervaren, om jouw werkelijke Zijn te openbaren. Je gaat thuiskomen in jezelf, in contact met het wezen die je bent. Vanuit deze diepe ervaring zal vrijheid en vreugde ontstaan. Innerlijke harmonie doet zijn intrede, waardoor wezenlijk innerlijk contact van het ZIJN zich kenbaar maakt. Dat wat je echt bent, geluk, harmonie, liefde kortom de ware vreugde van het hart.

 

Meer informatie over mijn muzikale achtergrond en carrière vind je op www.adriaanvalk.com.