Vergeten Waarheid – Jij bent liefde!

Groepsbijeenkomsten

“Vergeten Waarheid”

Praktijkruimte ‘A way 2 love’
Huis Assendorp
Assendorperdijk 134-F
8012 EJ  Zwolle

& online via Zoom

Aanmelden graag per e-mail.
info@away2love.nl

Een cursus in wonderen

 

Bijeenkomsten 1e helft 2021

3 wekelijkse bijeenkomst live op vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
– Met Adriaan & Annemiek – 
29 jan – 19 feb – 12 mrt – 09 apr – 30 apr – 21 mei – 11 juni – 02 juli
€ 185,- voor de totale serie

 

3 wekelijkse online-Zoom-groep op dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur
– Met Annemiek – 
09 feb – 02 mrt – 23 mrt – 13 apr – 18 mei – 08 juni – 29 juni
€ 162,- voor de totale serie

 

2 wekelijkse bijeenkomst live op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur
– Met Adriaan – 

data nader te bepalen
Je kunt je hiervoor al wel aanmelden.

online zaterdaggroep van 14.00 tot 16.00 uur
– Met Annemiek – 
data nader te bepalen
Je kunt je hiervoor al wel aanmelden.

 

Tussentijds instromen is bespreekbaar.

Wanneer je niet bekend bent met “Een cursus in wonderen”, kan het gebruik van de Christelijke terminologie je in eerste instantie afschrikken. Toen wij er mee in aanraking kwamen was dit helaas onze ervaring. Het duurde dan ook even voordat wij ons werkelijk aan de inhoud konden overgeven. Want wanneer je beseft dat de gebruikte terminologie enkel een symbolische waarde vertegenwoordigd, kan het de verkramping opheffen en een taal spreken waarin Liefde totaal voelbaar is.

Door het delen van je ervaringen kunnen wij je ondersteunen met zicht krijgen op de verwikkelingen waarin je lijkt te verkeren. De weg die wij hierin reeds hebben afgelegd mag dienen ter verrijking aan de jouwe. Wij hebben handige content voor jou klaarliggen waardoor jij een soepele aanvang kunt maken met de start van dit verrijkende pad. Gaandeweg zul je ervaren dat je in staat bent alle antwoorden op te diepen vanuit jouw natuurlijke bron. Je weet je steeds meer afgestemd en aangesloten. Dit brengt een diep gevoel van verbondenheid met zich mee. Je zult je natuurlijke staat, jouw kern, jouw wezen gaandeweg weer herinneren.

Een her-ontdekking van jouw ware Zelf.

Miracle Choise – spel

 

In de groepen staat oordeel-loosheid voorop. Dit is de basis voor vertrouwen en een open-hartige sfeer waar ruimte is voor ieders inbreng.

Kom, doe met ons mee,

Weet je van harte uitgenodigd en zeer welkom!

Annemiek & Adriaan

Data bijeenkomsten “Vergeten Waarheid” 31 augustus 2018