In je hart, in je denkgeest, in de stille en rustige kern van je wezen,

ligt alles waar je ooit naar hebt gezocht.

Dit wil jij je nu herinneren.

 

(“Ik hoef niets te doen” Alan Watson)

Het boek ”Een cursus in wonderen”

Dit boek kan een nieuwe dimensie toevoegen aan je leven, het kan je leven totaal veranderen, mindblowing zijn en een enorme shift teweeg brengen. Een radicale omkering van je huidige denkpatroon. Het leert je het een andere zienswijze en reikt jou zo een nieuw, verruimend denk- en leerkader aan.

ECIW spreekt louter over eenheid en onschuld; het kosmische veld dat Liefde of God wordt genoemd en het enige dat werkelijk bestaat. Volgens de metafysica is de fysieke wereld die wij lijken te ervaren, een projectie van de geest. Deze gedachte heeft impact en reikt naar een diepte die wij kunnen herkennen. Want we hebben er weet van! Hoewel de wetenschap vasthoudt aan materie en de stelling “geest komt voort uit brein”, is de quantumfysica al veel verder en leidt ons naar het idee dat de wereld niet buiten ons is…. de wereld is in ons. Dit is ook waar ECIW ons brengt. Een diepe gelaagdheid die wij kunnen betreden, mits we ons ervoor willen openen en niet langer meer voor afsluiten. Dit is een boek wat ons liefdevol aan de hand neemt voorbij de materiële wereld naar het spirituele, geestelijke rijk. Het is een boek wat ons o.a. laat zien hoe onze ervaringswereld tot stand komt. ECIW is de enige spirituele lering die er zo op aandringt dat we kijken naar het illusoire ego – het denksysteem van schuld, angst en aanval – als de manier om eraan voorbij te gaan, naar het licht. De focus ligt daarom niet op de waarheid, maar op het ontkrachten van het illusoire ego-denksysteem. Dit zorgt dat projectie stopt en een onjuiste identificatie ongedaan wordt gemaakt. Dat maakt dat het licht -wat er immers al was- kan schijnen. Het is een boek wat ons brengt bij WAT WE WERKELIJK ZIJN. Voorbij de angst naar Liefde. Een boek om mee thuis te komen.

 

“Het is niet jouw taak op zoek te gaan naar liefde, maar enkel in jezelf alle hindernissen te zoeken die jij ertegen opgeworpen hebt, en die te vinden. Het is niet nodig te zoeken naar wat waar is, maar wel naar wat onwaar is” (T16.IV.6:1-2).

 

Het boek is opgetekend door Helen Shucman waarbij zij werd geholpen door William Thetford. Het telt een ruime 1500 pagina’s waarvan grote delen zijn geschreven in jambische pentameters, het Shakespeariaanse versmetrum. Het woordgebruik is vaak zodanig dat een herinterpretatie van het woord nodig is om de inhoud te kunnen verstaan. Er wordt gebruik gemaakt van Christelijke terminologie. Dit betekent niet dat het boek ondergebracht kan worden bij de Christelijke religieuze stroming omdat ook de Christelijke begrippen in dit boek een andere definitie krijgen. Dit maakt het boek ook heel toegankelijk voor mensen die gedesillusioneerd zijn geraakt door het traditionele Christelijke geloof. Het is een spirituele leerweg, een levensboek.

Voor de meesten van ons die voor het eerst met het boek in aanraking komen is het lastig te lezen. Het vraagt geduld en oefening waardoor gaandeweg het zicht wordt verruimd. Om een ieder die dit herkent of spartelt met de teksten of zich afvraagt hoe ze de teksten kunnen toepassen in hun leven behulpzaam te zijn, organiseren wij “Vergeten Waarheid”-bijeenkomsten. Met deze bijeenkomsten bieden wij een omgeving waar de teksten uit ECIW in relatie tot je eigen proces centraal staan. Je ontvangt van ons leesopdrachten om thuis te bestuderen en mee aan de slag te gaan. Je wordt uitgenodigd na te gaan in hoeverre er herkenning is in je eigen leven, welke vragen het in jou oproept etc.. De periode tussen de bijeenkomsten worden door jou benut om te oefenen en na te gaan in hoeverre je wel of niet uit de voeten kunt met de tekst en het toepassen op praktische situaties. Tijdens de bijeenkomsten lopen we de tekst met elkaar door en is er ruimte voor het delen van ervaringen, vragen etc..

Met behulp van ECIW wordt een innerlijk bewustwordingsproces in gang gezet. De praktische toepassing zorgt voor een intense activering. Dit zijn processen waarvoor de tijd genomen dient te worden. Inzicht en bewustzijnsverruiming ontstaan meestal niet direct. Dit heeft zijn eigen tijd. Gun jezelf deze tijd en ruimte en geef je over aan het proces.

Naast het boek bieden wij ook groepsbijeenkomsten aan. Wees ontzettend welkom!

Adriaan Valk en Annemiek Bonekamp

”Een cursus in wonderen” Het boek 8 mei 2020