In je hart, in je denkgeest, in de stille en rustige kern van je wezen,

ligt alles waar je ooit naar hebt gezocht.

Dit wil jij je nu herinneren.

 

(“Ik hoef niets te doen” Alan Watson)

Het boek ”Een cursus in wonderen”

Het boek ”Een cursus in wonderen” kan een nieuwe dimensie toevoegen aan je leven, het kan je leven totaal veranderen, mindblowing zijn en een enorme shift teweeg brengen. Een radicale omkering van je huidige denkpatroon. Het leert je een andere zienswijze en reikt jou zo een nieuw, verruimend denk- en leerkader aan.

ECIW spreekt louter over eenheid en onschuld; het kosmische veld dat Liefde of God wordt genoemd en het enige dat werkelijk bestaat. Volgens de metafysica is de fysieke wereld die wij lijken te ervaren, een projectie van de geest. Deze gedachte heeft impact en reikt naar een diepte die wij kunnen herkennen. Want we hebben er weet van! Hoewel de wetenschap vasthoudt aan materie en de stelling “geest komt voort uit brein”, is de quantumfysica al veel verder en leidt ons naar het idee dat de wereld niet buiten ons is…. de wereld is in ons. Dit is ook waar ECIW ons brengt. Een diepe gelaagdheid die wij kunnen betreden, mits we ons ervoor willen openen en niet langer meer voor afsluiten. Dit is een boek wat ons liefdevol aan de hand neemt voorbij de materiële wereld naar het spirituele, geestelijke rijk. Het is een boek wat ons o.a. laat zien hoe onze ervaringswereld tot stand komt. ECIW is de enige spirituele lering die er zo op aandringt dat we kijken naar het illusoire ego – het denksysteem van schuld, angst en aanval – als de manier om eraan voorbij te gaan, naar het licht. De focus ligt daarom niet op de waarheid, maar op het ontkrachten van het illusoire ego-denksysteem. Dit zorgt dat projectie stopt en een onjuiste identificatie ongedaan wordt gemaakt. Dat maakt dat het licht -wat er immers al was- kan schijnen. Het is een boek wat ons brengt bij WAT WE WERKELIJK ZIJN. Voorbij de angst naar Liefde. Een boek om mee thuis te komen.

 

“Het is niet jouw taak op zoek te gaan naar liefde, maar enkel in jezelf alle hindernissen te zoeken die jij ertegen opgeworpen hebt, en die te vinden. Het is niet nodig te zoeken naar wat waar is, maar wel naar wat onwaar is” (T16.IV.6:1-2).

 

Het boek is opgetekend door Helen Shucman waarbij zij werd geholpen door William Thetford. Het telt een ruime 1500 pagina’s waarvan grote delen zijn geschreven in jambische pentameters, het Shakespeariaanse versmetrum. Het woordgebruik is vaak zodanig dat een herinterpretatie van het woord nodig is om de inhoud te kunnen verstaan. Er wordt gebruik gemaakt van Christelijke terminologie. Dit betekent niet dat het boek ondergebracht kan worden bij de Christelijke religieuze stroming omdat ook de Christelijke begrippen in dit boek een andere definitie krijgen. Dit maakt het boek ook heel toegankelijk voor mensen die gedesillusioneerd zijn geraakt door het traditionele Christelijke geloof. Het is een spirituele leerweg, een levensboek.

Voor de meesten van ons die voor het eerst met het boek in aanraking komen is het lastig te lezen. Het vraagt geduld en oefening waardoor gaandeweg het zicht wordt verruimd. Om een ieder die dit herkent of spartelt met de teksten of zich afvraagt hoe ze de teksten kunnen toepassen in hun leven behulpzaam te zijn, organiseren wij “Vergeten Waarheid”-bijeenkomsten. Met deze bijeenkomsten bieden wij een omgeving waar de teksten uit ECIW in relatie tot je eigen proces centraal staan. Je ontvangt van ons leesopdrachten om thuis te bestuderen en mee aan de slag te gaan. Je wordt uitgenodigd na te gaan in hoeverre er herkenning is in je eigen leven, welke vragen het in jou oproept etc.. De periode tussen de bijeenkomsten worden door jou benut om te oefenen en na te gaan in hoeverre je wel of niet uit de voeten kunt met de tekst en het toepassen op praktische situaties. Tijdens de bijeenkomsten lopen we de tekst met elkaar door en is er ruimte voor het delen van ervaringen, vragen etc..

Met behulp van ECIW wordt een innerlijk bewustwordingsproces in gang gezet. De praktische toepassing zorgt voor een intense activering. Dit zijn processen waarvoor de tijd genomen dient te worden. Inzicht en bewustzijnsverruiming ontstaan meestal niet direct. Dit heeft zijn eigen tijd. Gun jezelf deze tijd en ruimte en geef je over aan het proces.

Groepsbijeenkomsten

“Vergeten Waarheid”

 Online via “Zoom” en in het atelier aan de
Pletterstraat 81  Zwolle.

~ momenteel zijn alle bijeenkomsten online ~

Data en tijden vind je onder aan de pagina en meer informatie over de bijeenkomst vind je op de pagina over de groepsbijeenkomst van ”Een cursus in wonderen”.

Aanmelden graag per e-mail.
info@away2love.nl

Wat houdt ”Een cursus in wonderen” in?

Wanneer jij de reflecties van liefde niet ervaart heb je je enkel maar vergist. Hoe liefdevol is dat?! ECIW reikt je eenvoudig aan dat je altijd opnieuw kunt kiezen. Klinkt dit niet als onvoorwaardelijk? En dat is het!

Wanneer innerlijke vrede ons enige doel is, kunnen we constateren dat we dit lang niet altijd ervaren. Er valt wat te zeggen over de oorzaak van onze gevoelens. De cursus wijdt hier een dikke 1500 pagina’s aan. Met inhoudelijk steeds dezelfde boodschap. De oorzaak waarvan wij denken dat het de oorzaak is, is niet de werkelijke oorzaak. Deze oorzaken zijn namelijk stuk voor stuk, allemaal gevolgen. Willen we naar de werkelijke oorzaak dan hebben we ons te verheffen naar een ander niveau. We moeten terug naar die plek waar wij de keuze maken, dat is “the place to be”. De grote verwarring ontstaat door de interpretatie van wat wij horen, zien, voelen, ruiken, proeven en dat waarmee wij ons identificeren. Hiermee produceren we een voortdurende stroom van actie en reactie.

Heb je er wel eens bij stilgestaan dat we voortdurend oordelen?

Ben je je ervan bewust dat je onbewust nog steeds wordt aangedreven vanuit je ervaringen in het verleden?

Heb je al eens gekeken naar de patronen en overtuigingen die uit je verleden zijn voortgekomen?

Voel jij je innerlijk bevrijd en gelukkig?

Leef jij zoals jij verlangt of leef je je onbewuste angst?

Wanneer je je hier nog niet eerder of misschien nauwelijks mee hebt bezig gehouden kunnen deze vragen confronterend zijn. En dat lijkt soms ook nodig. Omdat je je eigen blinde vlekken niet kunt zien. In “Een cursus in wonderen” word je liefdevol geconfronteerd. Het neemt je bij de hand en laat je langzaam afdalen in jezelf. Er is niks om bang voor te zijn. Dit is een inhoudelijke, centrale boodschap uit het boek.

In de “Vergeten Waarheid-groepen” word je uitgenodigd je ervaringen te delen en waar nodig geprikkeld om je zicht te verruimen. Het delen van ervaringen leidt tot grote vreugde. Want er is altijd herkenbaarheid. Deze herkenning werkt verhelderend, verbindend en transformerend. In een groepsproces zie je dat gedeelde openheid de transformerende werking enorm versterkt, je leert aan elkaar. Een bonus met een prachtige uitwerking. Delen is vaak ook spannend. Het is allemaal oké, we kunnen alles benutten als werkmateriaal.

In de groepen staat oordeel-loosheid voorop. Dit is de basis voor vertrouwen en een open-hartige sfeer waar ruimte is voor ieders inbreng.

Kom, doe met ons mee,

Weet je van harte uitgenodigd!

Miracle Choise – spel

Data bijeenkomsten 2e helft 2020

Thema “Het nieuwe begin”

2 wekelijkse online-groep op dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur
25 aug – 8 sept – 22 sept – 6 okt – 3 nov – 17 nov – 15 dec
€ 131,60 p.p. voor alle data

2 wekelijkse online-groep op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur
1 sept – 15 sept – 29 sept – 27 okt – 10 nov – 24 nov – 1 dec – 8 dec
€ 150,- p.p. voor alle data

2 wekelijkse online-groep op donderdag van 14.00 tot 16.00 uur
3 sept – 17 sept – 1 okt – 29 okt – 12 nov – 26 nov – 10 dec
€ 131,60 p.p. voor alle data

online zaterdaggroep van 14.00 tot 16.00 uur
5 sept –  26 sept – 07 nov – 28 nov – 12 dec
€ 94,- voor alle data

Tussentijds instromen is mogelijk als er plek is in de groep. Lees alles over de bijeenkomst op de pagina over de ”Cursus in wonderen” bijeenkomst.

Wanneer je niet bekend bent met “Een cursus in wonderen”, kan het gebruik van de Christelijke terminologie je in eerste instantie afschrikken. Toen wij er zelf enkele jaren geleden mee in aanraking kwamen was dit ook onze ervaring. Het duurde dan ook even voordat wij ons hier werkelijk aan over konden geven. Wanneer je beseft dat de gebruikte terminologie enkel een symbolische waarde vertegenwoordigd, kan het de verkramping opheffen en een taal spreken waarin Liefde totaal voelbaar is.

Door het delen van je ervaringen kunnen wij je ondersteunen met zicht krijgen op de verwikkelingen waarin je lijkt te verkeren. De weg die wij hierin reeds hebben afgelegd mag dienen ter verrijking aan de jouwe. Wij hebben handige content voor jou klaarliggen waardoor jij een soepele aanvang kunt maken met de start van dit verrijkende pad. Gaandeweg zul je ervaren dat je zelf in staat bent alle antwoorden op te diepen vanuit jouw innerlijke intuïtie. Je raakt steeds meer afgestemd op jouw innerlijk weten, wat een diep gevoel van verbondenheid met zich meebrengt. Je zult je natuurlijke staat, jouw kern, jouw wezen gaandeweg weer herinneren.

Een her-ontdekking van jouw ware Zelf.

Wees ontzettend welkom!

Adriaan Valk en Annemiek Bonekamp

Een cursus in wonderen 8 mei 2020