Workshops / Themadagen

Miracle Choice – Spel

Een Cursus in Wonderen in spel-vorm. We gaan spelenderwijs, in een kleine groep (max. 4 deelnemers), aan de hand van een door jou gekozen actueel thema, verdiepen en verhelderen.  Middels het spel (wat bestaat uit een bord, pionnen, dobbelsteen en kaartenset) wordt jou een shift in perceptie aangereikt wat zorgt voor een ander zicht. Mede hierdoor kan een van de leidende principes uit ECIW dat “geven en ontvangen hetzelfde zijn” direct worden ervaren.

Verdiepende Workshop:

IEDER "SPEELT" MET EEN ZELFGEKOZEN THEMA...

Een ontspannende en speelse manier om zicht te krijgen op dat wat jou momenteel bezighoudt. 

LANGERE TIJD INTUNEN OP THEMA'S...

Door de vorm van een workshop is het mogelijk jouw thema uitgebreid te belichten. Daarnaast deel je mee in de uitwerking van de ingebrachte thema’s van je medespelers. Een dag waarin je veel krijgt aangereikt. 

ERVAAR DE KRACHT EN VERBINDING VAN SAMEN SPELEN...

Een absolute meerwaarde van samen delen is het leren aan elkaar. Dit gebeurt door het delen van ervaring maar ook omdat in groepsverband er vaak (onbewust) op elkaars “knoppen” wordt gedrukt. Dit is “in-stand-leer-en-oefenmateriaal” en kan benut worden om te belichten, zonder te veroordelen. We herinneren ons te richten op de liefde -die in ons is- en ons wil leiden. In vertrouwen, dat de antwoorden in ons zijn. Als we stil willen zijn, en willen horen, zullen we vinden. Zullen we elkaar vinden en werkelijk zien. Dit samen ervaren is niet in woorden te beschrijven. Je zult de vreugde ervan herkennen en voelen in je hart.

Wil je meer info over het Miracle Choise – Spel? 

 Stuur een mail, je ontvangt zo spoedig mogelijk een antwoord